Date de contact:


Beneficiar:
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moinesti
reprezentant legal: primar Ilie Viorel
strada Vasile Alecsandri nr 14, Moinesti, judetul Bacau, cod 605400
tel.: 0234.363.680, fax: 0234.365.428
email: proiecte@moinesti.ro
www.moinesti.ro

Echipa de implementare la nivel UAT Municipiul Moinesti
manager proiect - Ivascu Ramona
asistent manager - Banuta Gabriela
responsabil financiar - Padureanu Gabriela
responsabil achizitii - Petecuta Iustina
responsabil tehnic - Ailioaie Felex

tel: 0234.363.680/int.208, 0733.959.403
email: proiecte@moinesti.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti
Telefon: 0372 111 409
Email: info@mdrt.ro
www.mdrt.ro

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ
Telefon/Fax: 0233 21 80 71, 0233 21 80 72
Email: adrnordest@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

regio