Titlul proiectului:

“MODERNIZAREA SI AMENAJAREA PARCULUI BAI IN MUNICIPIUL MOINESTI"

 


Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru dezvoltare Regionala.

Prezentarea proiectului:

Unitatea Administrativ Teritoriala – municipiul Moinesti, deruleaza, incepand cu data de 23 iulie 2011 proiectul "Modernizarea si amenajarea Parcului Bai in Municipiul Moinesti”, cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, prin  Programul Operational Regional 2007-2013

Obiectivele proiectului:

Reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi din municipiul Moinesti, pentru cresterea gradului de confort a cetatenilor si eliminarea disparitatilor de accesibilitate, contribuind astfel la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la cresterea calitatii vietii si la crearea de noi locuri de munca.

     
regio